İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MMF, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Bilimler Y.O. ve MYO öğrencileri için ve piyasaya yönelik hizmetlerde bulunulması için kurulması planlanan laboratuvarda:
-          Kişisel Koruyucu Donanımlar,
-          İSG Ölçe cihazları, düzenleri (Sıcaklık, gürültü, basınç, toz, elektromanyetik alan,vb.)
bulundurulması ve SEM ile koordineli çalışma arzulanmaktadır.

Finansmanının ise özel sektör şirket hibeleriyle yapılması planlanmıştır