İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
İGÜİSEGEUAM
  1.   İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


İGÜİSEGEUAM


Merkezin amacı; Üniversite içindeki ilgili akademik birimlerin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, inceleme, klinik uygulama çalışmalarını yapmak ve danışmanlık hizmeti ile proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.