İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Misyonumuz
Öğrencilere, işverenlere ve çalışanlara İSG eğitimleri vermek, Şirket, kurum ve kuruluşlara İSG risk analizleri ve saha ölçümleri yapmak, İSG konusunda araştırma yaparak yapmak ve yayımlamak.

Vizyonumuz
Ülkemizdeki iş kazalarının azaltılmasına katkı sağlamak, İSG konusunda kural ve ürün geliştirerek Ülkemizde ve Avrasya ülkelerinde kendisine danışılan lider bir Merkez haline gelmek.