İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
İşyerlerinde Tehlikeli Kimyasalların Kullanımı
  1.   İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. Haberler


İşyerlerinde Tehlikeli Kimyasalların Kullanımı


İşyerlerinde farklı sektörlerde ve üretim alanlarında tehlikeli kimyasallar kullanılmaktadır. Her bir kimyasalın yapısı birbirinden farklı özellikte olup çeşitli tehlikeler içerebilmektedir. Bu kimyasallar arasında çalışan sağlığı, işyeri güvenliği ve çevre açısından zararlı olanlar bulunmaktadır.


Dünya'da farklı türden 5 milyonu aşkın kimyasal madde vardır. Her yıl milyonlarca ton kimyasal madde üretimi yapılmaktadır. Bunların yanında sürekli yeni kimyasallar geliştirilmektedir. Sağlığa olumsuz etkileri bilinen kimyasalların sayıları daha azdır. Sağlığa zararlı olduğu bilinen veya sonradan zararları açığa çıkan kimyasallar olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kimyasal kullanımı konusunda gelişmekte olan ülkelere göre daha ciddi tedbirler alınmaktadır.

Tehlikeli kimyasalların kullanımında güvenli kullanım şartları, çalışanların sağlık gözetimleri, kullanımlarının sınırlanması gibi bir çok konuda mevzuatlarda düzenlemeler yer almaktadır. Sağlık, güvenlik ve çevre açısından zararları olan kimyasallara karşı işyerlerinde gerekli önlemlerin alınarak çalışılmasına dikkat edilmelidir.

Haberler